Pro naše klienty zajišťujeme komplexní prověrku plnění legislativních povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochraně a ve vztahu k životnímu prostředí.

Přípdné nedostatky vám pomůžeme odstranit, včetně zpracování chybějící dokumentace, zajištění podkladů pro získání povolení, provedení prověrek a kontrol a pod.